ABA Abanaxs ?????? Ajax OFF 5 DEF 6 RUN 5
1 GK ?????-? YANDELUSALU van der Sar
2 DF ?????- AITEIGA Reiziger
3 DF ???? GURINDO Blind
5 DF ???? BOGANDO Bogarde
4 MF F.??-? F.NEMURU F.de Boer
6 MF R.??-? R.NEMURU R.de Boer
8 MF ?-??? YABITSU Davids
10 MF ????? ITOMANEN Litmanen
7 FW ????? UINIDEI Finidi
9 FW ?????-? FURAIKUOTO Kluivert
11 FW ?????? OKERUMARUSU Overmars
---
12 GK ??-? KURIMU Grim
13 DF ????.???? YARUTSUO.SANNOSU Márcio Santos
14 MF ???? KUSANPA Musampa
15 FW ?? NANU Kanu
16 FW ??-?- UOTA Wooter

MID AC Midland AC?????? AC Milan OFF 6 DEF 5 RUN 4
1 GK ??? NOSHI Rossi
2 DF ???? TANUCHI Panucci
5 DF ?????? KOSUTARIKUTA Costacurta
6 DF ??-? HARUJI Baresi
3 DF ????-? MARUDOUNI Maldini
4 MF ????-? NALUHETENI Albertini
8 MF ???- NESAI Desailly
7 MF ?????-? IENTEINI Lentini
10 MF ??????? SABACHIYABITSUCHI Savi?evi?
9 FW ??? UERA Weah
11 FW R.???? R.AJIYO R.Baggio
---
12 GK ???? IRUPOE Ielpo
13 DF ????? ASOTEI Tassotti
14 MF ??? BOBON Boban
15 MF ??-?? IRANIO Eranio
16 FW ??-? SHIRONE Simone
-- MF ???? UTORE Futre

YOU Youth Endless ?-? ????? Juventus OFF 5 DEF 5 RUN 5
1 GK ????? PURUTSUI Peruzzi
2 DF ??-? FURARA Ferrara
5 DF ??????? SAKINARUDEI Tacchinardi
4 DF ??????? BEERUKOUTO Vierchowod
3 DF ?????? TARICHIERI Torricelli
6 MF ???.??? PAURO SUUZA Paulo Sousa
7 MF ?? ???? DEI BIBIIO Di Livio
10 FW ?? ??? DERU PIANO Del Piero
8 MF ???? PESHAN Deschamps
9 FW ??? BIRARI Vialli
11 FW ????? NEBANERI Ravanelli
---
12 GK ????-? SHANPURA Rampulla
13 DF ?-? KUJI Fusi
14 MF ??-???? NIYUBIKU Jugovi?
15 MF ????? RAMUBARUDO Lombardo
16 FW ???-? WADOWANO Padovano

ARA Arara ??? Parma OFF 5 DEF 4 RUN 5
1 GK ??? BUCHI Bucci
6 DF ??? NOUTO Couto
2 DF ???-?? BUNARIDEO Benarrivo
5 DF ???-? SABORONI Apolloni
4 DF ????? MIROTEI Minotti
3 DF ?? ??? DEI KIRARA Di Chiara
7 MF D.???? D.AJIO D.Baggio
11 FW ??-?? BULURIN Brolin
9 MF ???? SURIPA Crippa
10 FW ?? SORA Zola
8 FW ?????? SUTEICHIKOFU Stoichkov
---
12 GK ?? GALI Galli
13 DF ??? UTSHI Mussi
14 DF ?????? ANRABARO Cannavaro
15 MF ???-? SENSHIMI Sensini
16 FW ????? INJIAGI F.Inzaghi
-- FW ????-?? ASUFURUJIA Asprilla

YON Yon Charmant ???????? Paris SG OFF 4 DEF 5 RUN 5
1 GK ?? AMA Lama
2 DF ???? KOBOSHU Cobos
3 DF ?? ARE Mahé
4 DF ?.??? L.UEN Le Guen
5 DF ???-? SORUTERU Colleter
7 MF ???- BURABO Bravo
9 MF ???? KERUNIE Fournier
6 MF ?????? GYARUKAIFU Djorkaeff
8 MF ??? GENAN Guérin
10 FW ??- AI Raí
11 FW ?? BOKO Loko
---
12 GK ???? PARIDES Fernandez?
13 DF ???? RYUSHU Roche
14 DF ??-? RASURU Llacer
15 DF ????? IENGOTE Ngotty
16 FW ??-.???? TERI.WARUDESU Dely Valdés
-- FW ????? DEKUROKU Ducrocq
-- FW ?? NOMA Nouma

BOS Boss Dollarland ?? ?????? Dortmund OFF 4 DEF 5 RUN 5
1 GK ??? TAROSU Klos
3 DF ?-?- KURA Kohler
6 DF ??- SAMA Sammer
5 DF J.??-? J.BASARU Júlio César
7 MF ???- NUITA Reuter
4 MF ????? KURIONTO Freund
2 MF ?????? AINRARUTO Reinhardt
10 MF ??- ERA Möller
8 MF ???- GERUGA- Berger
9 FW ???? IKEN Ricken
11 FW ????? HEREIHI Herrlich
---
12 GK ?????? ORUFUGANPU Wolfgang
13 DF ???? SHIMITO Schmidt
14 MF ???? KUYARUKE Zorc
15 FW ?-?? RIDORU Riedle
16 FW ????? SHABOISA Chapuisat
-- FW ??? SANKO Tanko

MAN Manche Knights ??????????? Manchester Utd OFF 4 DEF 4 RUN 5
1 GK ?????? SHUNAIKERU Schmeichel
2 DF ?? EI May
4 DF ??-? GURUSU Bruce
6 DF ????- PARESUTA Pallister
10 DF P.??? P.DEBIRU P.Neville
3 DF G.??? G.DEBIRU G.Neville
5 MF ??? HATO Butt
7 FW ???? NANTOKA Cantona
11 FW ???? KIKUSU Giggs
9 FW ?-? KORE Cole
8 FW ??-?? SUKURUZU Scholes
---
12 GK ????? NIRUKITON Pilkington
13 DF ?-??? RAUIN Irwin
14 MF ?-? IN Keane
15 MF ????? DEBAKAMU Beckham
16 FW ????- KAKUREA McClair
-- FW ????? MURINSON Tomlinson

GAR FC Garcenyola FC?????? FC Barcelona OFF 4 DEF 5 RUN 4
1 GK ????? BASUKETSU Busquets
2 DF ??? ERUERU Ferrer
8 DF ??? ARARU Amor
3 DF ??? ERUJI Sergi
5 MF ???? BAPESUKU Popescu
4 MF ?????? GURUDEIORA Guardiola
7 MF ??-? FUIRO Figo
6 MF ??-? BAKARO Bakero
10 FW ???-? KUEARU Cuéllar
9 FW ??? HODORO Kodro
11 FW ????.???? JIORUTE.KURAISU Jordi Cruyff
---
12 GK ???? PEKUTEGI Lopetegui
13 DF ????? NABARARUDO Abelardo
14 MF ?????? FUROKITSUKI Prosine?ki
15 MF ???-?? HARAHENIA de la Peña
16 MF ???-? OJIERU Óscar

JYA Jaldi ????? Verdy Kawasaki OFF 2 DEF 3 RUN 2
1 GK ??? UMECHI S.Kikuchi
2 DF ???? NISHIWASA Nishizawa
3 DF ???? PERAERA Pereira
4 MF ??? KATASHI Hayashi
10 DF ????? CHUUSON Nakamura?
5 MF ????? KATSURATANI Hashiratani
6 DF ????- UMERIZO T.Kikuchi
8 MF ???? TACHIZAWA Kitazawa
7 MF ????? ITSUMARUKU Bismarck
9 MF ????? NARUSHINDO Alcindo
11 FW ??? NIURA Miura
---
12 GK ???? FUZUKAWA Fujikawa
13 DF ???? ITSUWAKA Ishikawa
14 MF ??? RAOSU Ramos
15 FW ???? TAKETAKE Takeda
16 FW ???? WAZUKICHI Ichiki

DOR Doremiso ???? Gremio OFF 4 DEF 5 RUN 6
1 GK ????? DANRAREI Danrlei
2 DF ??? IRUYA Dias
3 DF ???-? NIBARORA Rivarola
4 DF ????? ARIRUSON Arce
6 DF ???-? ROZUERU Roger
8 MF ???-? BOIANO Goiano
5 MF ?-?? NINYO Dinho
10 MF ????? ORIUSON Gélson
11 MF ????.??? KATAROSU.NIGUU Carlos Miguel
7 FW ???.?-?? PAURO.SURESU Paulo Nunes
9 FW ????? ZYARADEU Jardel
---
12 GK ???? TSURUNIO Murilo
13 DF ???? RUHINIO Antônio
14 MF ????? HEMERUSON Emerson
15 MF ??????? ARAZYANDORE André Vieira
16 FW ??? NIURO Nildo

BAL Balloon Munich ???????? Bayern Munich OFF 5 DEF 4 RUN 4
1 GK ?-? AN Kahn
2 DF ??? BUBURU Babbel
10 DF ???? ATEUSU Matthäus
5 DF ???- HERUMA Helmer
8 MF ?????? CHUTORARUTSU Strunz
4 MF ?????? SUFUORUCHA Sforza
3 MF ??-? SUIDE Ziege
6 MF ?????- MERURINGA Nerlinger
7 MF ????-? NERUTSUOKU Herzog
9 FW ?????? KEINSUMAN Klinsmann
11 FW ?????- CHOTSUKURA Zickler
---
12 GK ????- SHIERUA Scheuer
13 DF ?????- FUROITSUA Kreuzer
14 MF ??? SHARU Scholl
15 FW ??? RUPAN Papin
16 FW ??????? KOSUTAINIYOFU Kostadinov
-- MF ???- RUTSUTA Sutter

BLA Black Bath ??????? Blackburn OFF 4 DEF 4 RUN 4
1 GK ???-? KURAWAZU Flowers
3 DF ???? GOMENTA Kenna
2 DF ??? BEREGA Berg
5 DF ????- SENDORI Hendry
6 DF ?.?- U.SO Le Saux
4 MF ??-??? RYAUTSUDO Sherwood
8 MF ????? WATOKINSU Atkins
7 MF ???- RABURI Ripley
11 MF ?????? IRUKITSUKUSU Wilcox
10 FW ???? SETSUTON Sutton
9 FW ???- SHARA Shearer
---
12 GK ??? MIZUMU Mimms
13 MF ?-??? BOINEN Bohinen
14 MF ?-?? POMUSU Holmes
15 MF ???-?? UOKASUTO Warhurst
16 FW ??-??? NYUUEI Newell
-- FW ????- GYARUKA Gallacher

REA Real Madonna ??????? Real Madrid OFF 4 DEF 5 RUN 5
1GK ?-? IO Buyo
2 DF ???? JANDO Chendo
4 DF ??? KIIRO Hierro
5 DF ????? GANCHOSU Sanchís
3 DF ?? ASA Lasa
6 MF ???? RENONDO Redondo
8 MF ?-?.???? ISU.INRIKE Luis Enrique
10 MF ??????? MIKAERARUTSUPU Michael Laudrup
11 MF ????? AMAGISUKU Amavisca
7 FW ??-? NAURU Raul
9 FW ???-? AMORANO Zamorano
---
12 GK ????? NANISARASU Cañizares
13 DF ???? FURODESU Flores
14 MF ???? ITSUTERU Míchel
15 MF ???? RINHON Rincón
16 FW ??????? ESUNAISUDESU Esnáider

MOR More Seniors ?????-? Boca Juniors OFF 3 DEF 3 RUN 3
1 GK ????? HONTOJA Montoya
2 DF ??? SHIBASU Vivas
6 DF ??? EDERO Medero
4 DF ???? MANDOA Gamboa
3 DF ?????- AMARISUTA Mac Allister
5 MF ??-? KATSURI Kily González
8 MF ???? GYUNTA Giunta
10 MF ???-? MADORANA Maradona
9 MF ????? MONGARESU Carrizo
11 FW ??-?? KANISHA Caniggia
7 FW ??? CHOME Tchami
---
12 GK ????? FUIESUTA Fiesta?
13 DF ??? ANOTA Soñora
14 MF ????? MARUCHIRESU Martínez
15 MF ???? ARUSHIKO Márcico
16 FW ????? BISUKETSUTO Scotto
-- DF ???? SHABURI Fabbri

TAR Tararingo ????? Flamengo OFF 4 DEF 2 RUN 3
1 GK ????-? SHIESHARU Cesar
2 DF ???? TABIANO Fabiano
4 DF ????? URAUJIO Inácio
5 DF ???? NAUDON Ronaldão
3 DF ??? ARARI Lira
7 MF ???- BINBO Pingo
6 MF ?????? JAJAIRU Djair
8 MF ??-??? UKINYOSU Marquinhos
9 FW ????? EDOMUNDO Edmundo
10 FW ??-? SABIYO Sávio
---
12 GK ???-? KUJIERU Roger
13 DF ????? BOTSUPUSON Róbson
14 DF ???.??? RUSHIO.TAKOSU Marcio Costa
15 MF ????? AKAIJIO Jacozinho
16 MF ???? DODORIO Aurélio
-- DF ????? DERUBERUTO Alberto

CAF Cafe Lisbon ??? ???-? Benfica OFF 3 DEF 4 RUN 3
1 GK ???-? FURUTOMU Preud'homme
2 DF ??-? DARADO Paredão
5 DF ????? IEREDERU Hélder
4 DF ????.??? IKASUDO.ROMESU Ricardo Gomes
3 DF ??? RIMASU Dimas
6 MF ???.??? PAERO.ENTO Paulo Bento
8 MF ??? BAERO Valdo
7 MF ????? SHIENEDEI Kenedy
10 FW ???? BAURAMU Paulão
11 FW J.V.??? J.V.MINTO J.V.Pinto
9 FW ???? YARASERO Marcelo
---
12 GK ?? BIGA Veiga
13 DF ???.??? PAUDO.HERAIRA Paulo Pereira
14 MF ???? HENDORU Panduru
15 MF ???? INIEFU Iliev
16 FW ???- NEDOGA Edgar
-- DF ??? RINGU King
-- FW ??.?? RUI.TAPOTAPO Luiz Gustavo

GLA Grass Leisures ??????-? Rangers OFF 4 DEF 4 RUN 2
1 GK ??? GRAN Goram
5 DF ????? AKIRAREN McLaren
4 DF ?? BOFU Gough
6 DF ????? HITORITSUCHI Petri?
2 MF ??? NAITO Wright
9 MF ??- KIRA Miller
3 MF ??-??? TABATOSON Robertson
10 MF ?????? GASUKOSUTO McCoist
8 MF ???-? KASIKOI Gascoigne
7 FW ??-? NYURI Durie
11 FW ??????? BARAIRUTSUPU Brian Laudrup
---
12 GK ????? TONKUSON Thomson
13 DF ?-?- UA Moore
14 MF ??-?? SUCHIRUN Steven
15 MF ???????? OAIRICHUNKO Mikhailichenko
16 FW ???? NARENKO Salenko
-- FW ????- HAITORI Hateley

LEV Level Great ???.??-? River Plate OFF 3 DEF 4 RUN 3
1 GK ???? URUGOSU Burgos
4 DF ????? NANDEISU Hernán Díaz
2 DF ????? SOAJARA Celso Ayala
6 DF ???? NORUTEI Corti
3 DF ?????? ATATAMIRANO Altamirano
7 MF ????? NANMAIDA Almeyda
5 MF ????? ASUTORAGA Astrada
8 MF ????? AJARUDO Gallardo
10 MF ??????? FURANESUKERI Francescoli
9 FW ???? SERODESU Cedrés
11 FW ???? ORATEGA Ortega
---
12 GK ??-? NODERO Sodero
13 DF ???-?? IBARORA Rivarola
14 MF ???-? SHIUMANI Solari
15 MF ????.??? GARUSHIA.APESU García-Aspe
16 FW ??-? MAMATO Amato
-- FW ???? SURESUPO Crespo

To unlock "MASTERS" team:
On the selection select, press {R+A+Y} + X

MAS Masters ???-? OFF 5 DEF 6 RUN 6
1 GK ?? SOFU Zoff
2 DF ?????? JAKEtsuTEI Gentile
5 DF ?????- BEtsuKEUA- Beckenbauer
3 FW ?-??? HARUTON Charlton
4 MF ??? NIBERA Rivera
6 MF ????? PURATEINA Platini
8 MF ??? KINGU Pelé
9 MF ???- JItsuKO Zico
7 FW ?????? KARINSHA Garrincha
10 FW ??????? FEANHASUTEN Van Basten
11 FW ??? ZESTO Best
---
12 GK ??? RESHIN Yachine
13 FW ????- MYUNRA Muller
14 FW ???? KURAISU Cruyff
15 MF ????- MEtsuTSUA Matthaus
16 FW ??? ROtsuSO Rossi
--
MF ???-? RIZERINO Jairzinho
FW ?? ??-? DEI FUANO Di Stefano
FW ????? EUZERIO Eusebio
FW ???? KENPASU Puskás
FW ????? RANMEMIGE Rummenigge
FW ???? AMAMOTO Kamamoto

To unlock "ALL STAR" team:
On the selection select, press {select+A+Y} + X

ALL ALL STAR ?-???- OFF 6 DEF 6 RUN 5
1 GK ???? GANPOFU Jorge Campos
2 DF ????-?? JARUJINYO Jorginho
4 DF ?-??? GURUTSUTO Ruud Gullit
3 DF ????.???? ROBERUTO.KARORUSU Roberto Carlos
5 MF ???? DOUNNA Dunga
6 MF ???- KESURA Hassler
8 MF ??.?? REI.KOSHITA Rui Costa
10 MF ???-?? JANINYO Zinho
7 FW ???? BABETSUTO Babeto
9 FW ?????? BATASUTOUTA Batistuta
11 FW ???-? SHIRYONI Giuseppe Signori
---
12 GK ??-?.??? BITORU.GAIYA Vitor Baia
13 MF ????? HAFETERAMA Valderama
14 MF ????? DERUKANPU Bergkamp
15 MF ???????? ETSUFUENBARUGU Effenberg
16 MF ???- BASUTA Basler
--
MF ????? FUOMUSEKA Fonseca
DF ??? DARASU Lalas
MF ?-?? PIFUO Scifo
MF ???????? SHUTOIKOBITSUCHI Stojkovich
FW ??? BAREBO Balbo
FW ????? RATSUSHO Rush

To unlock "HUMAN" team:
On the selection select, press {R+A+Y} + X

HUM HUMAN ??-?? OFF 6 DEF 6 RUN 6
1 GK ???? SAIGOU Saigo (John Bantline Saigo from BLAZING TORNADO)
3 DF ?????- JIENIFA (Jennifer from CLOCK TOWER)
5 DF ??? BARON (Baron Firebird from BLAZING TORNADO)
6 DF ??? HAYATE (Hayate from BLAZING TORNADO)
3 DF ?? HOU Ho (Ho Yin-Long from BLAZING TORNADO)
8 MF ?? ZAMA (Daijuro Zama from BLAZING TORNADO)
10 MF ?"??? WUORUFU Wolf (Wolf McSnider from BLAZING TORNADO)
4 MF ??? ERIKU Erick (Eric Starbuck from BLAZING TORNADO)
7 FW ??- DANI Dani (Dani from The Firemen)
9 FW ?-??"??? RUDOWUITSUHI Ludwig (Hizelshutat Von Ludwig from BLAZING TORNADO)
11 FW ?-? PITO Pete (Pete from The Firemen)
--
12 GK ???? BURUNOI Bullnoi (Jailbreaker Bullnoi from BLAZING TORNADO)
13 DF ???? UINONA Winona (Winona from The Firemen)
14 DF ????? REDOUIN Redwin (Redwin Gardner from SOS)
15 DF ?-? RUKU Luke (Luke Haines from SOS)
16 DF ????? KYAPURISU Capris (Capris Wisher from SOS)
--
MF ???? PIROMII Pilomy (Pilomy from PUPPET ZOO PILOMY)
MF ??? YUKARI Yukari (Yukari Hasegawa from TWILIGHT SYNDROME)
MF ??? CHISATO Chisato (Chisato Itsushima from TWILIGHT SYNDROME)
MF ??? SUMISU Smith (Morio Sumisu from Super Fire pro Wrestling Special)
FW ???- HENRI Henry (Henry from Flying Henry -cancelled game for Virtual Boy-)
FW ?? MIKA Mika (Mika Kishii from TWILIGHT SYNDROME)

Back to GPreplay.com